Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
Αρχική  / Η Τράπεζα / Due Diligence Documents
Due Diligence Documents
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Η συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα όλων των εφαρμοστέων νόμων, κωδικών, κανόνων και κανονισμών και καλής πρακτικής της αγοράς αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση μας. Πιστή στα καθήκοντα της, η AstroBank Limited έχει προχωρήσει σε σύσταση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προς συμμόρφωση με σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένη με το έργο της πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης, ήτοι, σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, τον κίνδυνο νομικών και εποπτικών κυρώσεων, οικονομικής ζημιάς ή ζημιάς στη φήμη που μπορεί να υποστεί μια τράπεζα ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της να συμμορφωθεί με τους νόμους, τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, τους κανόνες αυτορρύθμισης και τον κώδικα δεοντολογίας. Ο ρόλος της λειτουργίας της συμμόρφωσης είναι να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στις επιχειρησιακές μονάδες, έτσι ώστε να διαχειρίζονται επαρκώς τον κίνδυνο συμμόρφωσης και να διασφαλίζεται η φήμη της Τράπεζας κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την παροχή υπηρεσίας. Προς τούτο, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι διοικητικά ανεξάρτητη καθώς και ανεξάρτητη από την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και αμεροληψία στη διεκπεραίωση των καθηκόντων της. Σε αυτή την ενότητα, σας παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο συμμόρφωσης της Τράπεζας με το νομοθετικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, για καινούργιες εξελίξεις στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση τους στις πρακτικές της AstroBank Limited.