Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
AstroBank
Αρχική  / Η Τράπεζα / Εσωτερική Διακυβέρνηση / Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει εξειδικευμένα θέματα στις παρακάτω επιτροπές με συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τέσσερα μέλη τα οποία είναι όλα μη εκτελεστικά και κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το ανώτερο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

George Kourris Chairman - Independent
George Liakopoulos Member – Non-Executive
Socrates Solomides Member - Independent
Maria Dionyssiades Member - Independent

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:
• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
• Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση τυχών αδυναμιών στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
• H παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
• Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
• Η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή ή αντικατάσταση των εξωτερικών ελεγκτών

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από τρία μέλη με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Δύο από τα μέλη είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα και ο πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

Shadi A. Karam Chairman - Independent
Constantinos St. Loizides Member – Non-Executive
Andreas Vassiliou Member - Independent

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου είναι:
• Η διαμόρφωση της στρατηγικής ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων
• Η αξιολόγηση της επάρκειας της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων
• Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων
• Η διατύπωση προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο επί συναφών θεμάτων

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών αποτελείται από τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη και τα τρία είναι ανεξάρτητα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένα μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

Maurice Sehnaoui Chairman – Non-Executive
Socrates Solomides Member - Independent
Andreas Vassiliou Member - Independent

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών είναι:
• H διαμόρφωση, ο έλεγχος εφαρμογής και η περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών της Τράπεζας
• Η αξιολόγηση της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου
• Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιλογή, ανανέωση ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου