Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
Αρχική  / Η Τράπεζα / Εσωτερική Διακυβέρνηση / Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει εξειδικευμένα θέματα στις παρακάτω επιτροπές με συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία είναι όλα μη εκτελεστικά και τέσσερα ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το ανώτερο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

Γιώργος Κουρρής, Πρόεδρος - Ανεξάρτητος

Γιώργος Λιακόπουλος, Μέλος - Μή Εκτελεστικό

Σωκράτης Σολωμίδης, Μέλος - Ανεξάρτητο

Μαρία Διονυσσιάδη, Μέλος - Ανεξάρτητο

Κώστας Παρτασσίδης, Μέλος - Ανεξάρτητο

 

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

 • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση τυχών αδυναμιών στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή ή αντικατάσταση των εξωτερικών ελεγκτών

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από τρία μέλη με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Δύο από τα μέλη είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα εκ των οποίων ο ένας είναι ο Πρόεδρος και ακόμη ένα μη εκτελεστικό μέλος. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

Shadi A. Karam, Πρόεδρος - Ανεξάρτητος

Μαρία Διονυσιάδου, Μέλος - Μη Εκτελεστικό

Ανδρέας Βασιλείου, Μέλος - Ανεξάρτητο

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου είναι:

 • Η διαμόρφωση της στρατηγικής ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων
 • Η αξιολόγηση της επάρκειας της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων
 • Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων
 • Η διατύπωση προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο επί συναφών θεμάτων

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών αποτελείται από τρία μέλη, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

Maurice Sehnaoui, Πρόεδρος – Μη εκτελεστικό

Σωκράτης Σολωμίδης, Μέλος - Ανεξάρτητο

Ανδρέας Βασιλείου, Μέλος - Ανεξάρτητο

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών είναι:

 • H διαμόρφωση, ο έλεγχος εφαρμογής και η περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών της Τράπεζας
 • Η αξιολόγηση της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιλογή, ανανέωση ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου