Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
Αρχική  / Γραφείο Τύπου / Αρχείο / Δελτία Τύπου / Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους έως και €4,9 δις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους έως και €4,9 δις.
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Δελτίο Τύπου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους έως και €4,9 δις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς (η «Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να εγκρίνει: (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, σε ιδιώτες επενδυτές («Αύξηση Κεφαλαίου»), την άσκηση διαχείρισης παθητικού («ΑΔΠ»)που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») (συνολικά, η «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), και (ii) μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split), η οποία δεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε καινούργια κοινή μετοχή.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς σκοπεύει να αντλήσει μέσω της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης συνολικά κεφάλαια ύψους έως και €4.933 εκατ.  Μέσω της Αύξησης Κεφαλαίου, η Τράπεζα επιδιώκει να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες από το AQR (όπως ορίζεται κατωτέρω) και το ST (όπως ορίζεται κατωτέρω) κάτω από το «βασικό σενάριο» μείον τα κεφάλαια που θα δημιουργηθούν από την ΑΔΠ ύψους μέχρι €600 εκ. μείον τα κεφάλαια τυχόν άλλων ενεργειών μετριασμού ελλείμματος.  Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των επενδυτών, η Τράπεζα δύναται να αυξήσει το ποσό της Αύξησης Κεφαλαίου.  Η ελάχιστη τιμή ανά κοινή μετοχή στην Αύξηση Κεφαλαίου είναι €0,30, ήτοι η ονομαστική τους αξία.
Η Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί με άνοιγμα βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές. Το συνολικό ποσό, που θα αναζητηθεί μέσα από την διαδικασία βιβλίου προσφορών και από το ΤΧΣ, θα προσαρμοσθεί αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης παθητικού.
Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν σαν υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές  (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα σαν διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint-Bookrunners) της Αύξησης Κεφαλαίου.
Αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στις 31 Οκτωβρίου 2015 τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η Συνολική Αξιολόγηση περιελάμβανε: (i) αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού («Asset Quality Review» ή  «AQR») και (ii) άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων («Stress Test» ή «ST») υπό τις παραδοχές ενός «βασικού» και ενός «δυσμενούς» σεναρίου. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς προσδιορίστηκαν σε €4.933 εκ., συνιστώμενες σε κεφαλαιακό έλλειμμα  €2.213 εκατ. από το AQR και ST υπό το «βασικό» σενάριο και επιπρόσθετο κεφαλαιακό έλλειμμα €2.720 εκ. από το ST υπό το «δυσμενές» σενάριο (όλα τα μεγέθη δεν περιλαμβάνουν ενέργειες μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος που αναμένεται να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να μειώσουν εν μέρει αυτές τις ανάγκες).

 

Σκοπός της κεφαλαιακής ενίσχυσης
Εκτός από την κάλυψη των απαιτούμενων κεφαλαιακών αναγκών, με την Κεφαλαιακή Ενίσχυση η Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί να:
Ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση, κατατασσόμενη έτσι στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές Τράπεζες ως προς το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1).
Αυξήσει την συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα της Τράπεζας στους εγχώριους καταθέτες, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής βάσης της Τράπεζας και την αντικατάσταση της ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Στήριξης (ELA) με καταθέσεις. 
Συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στην αγορά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για παροχή δανεισμού σε υγιείς δανειολήπτες.

Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Η Κεφαλαιακή Ενίσχυση υπόκειται στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 15 Νοεμβρίου 2015.  Η Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί με άνοιγμα βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015
***********
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για την πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απουσία έγκρισης σύμφωνα με το νόμο περί κινητών αξιών (US Securities Act) του 1933 ή νόμιμης εξαίρεσης. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει σκοπό να διαθέσει οποιοδήποτε μέρος της Αύξησης Κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτε να διεξάγει δημόσια προσφορά για την απόκτηση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η παρούσα ανακοίνωση και η Αύξηση Κεφαλαίου, όταν αυτή λάβει χώρα, απευθύνονται αποκλειστικά σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία 2003/71/CE (το καθένα, το «Σχετικό Κράτος-Μέλος») με βάση τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από την ως άνω Οδηγία 2003/71/EC ούτε από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσής της η δημοσίευση ή/και η έγκριση ενημερωτικού δελτίου. Κάθε πρόσωπο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που αποκτά πρωτογενώς κινητές αξίες ή στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε προσφορά απόκτησης κινητών αξιών, θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, αποδεχθεί και συνομολογήσει ότι ο ανωτέρω περιορισμός έχει τηρηθεί. Η παρούσα ανακοίνωση δεν δύναται να δημοσιευθεί, διανεμηθεί ή ανακοινωθεί, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος όπου η εν λόγω ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη και τα πρόσωπα τα οποία λάβουν γνώση της παρούσας ανακοίνωσης οφείλουν να ενημερωθούν για τους σχετικούς περιορισμούς και να συμμορφώνονται με αυτούς. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιουδήποτε από αυτά τα κράτη.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κοινοποιείται μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 στοιχείο (e) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/73/ΕΚ) που είναι επίσης πρόσωπα που: (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ως ισχύει, (ii) πρόσωπα εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) πρόσωπα προς τα οποία δύναται άλλως να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν βάσει ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται µόνον για λόγους γενικής πληροφόρησης χωρίς να θεωρείται ότι είναι πλήρης και ολοκληρωµένη. Κανένα πρόσωπο και για κανένα λόγο δεν µπορεί ούτε πρέπει να βασιστεί στην παρούσα ανακοίνωση όσον αφορά στην πληρότητα, την ακρίβεια και την αμεροληψία του περιεχοµένου της. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης µπορεί να αλλάξουν.
Οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η UBS Limited κάθε µία από τις οποίες είναι αδειοδοτηµένη από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority και την Prudential Regulation Authority του Ηνωµένου Βασιλείου, ενεργούν αποκλειστικά για την Τράπεζα Πειραιώς και κανένα άλλο πρόσωπο σχετικά µε την προτεινόµενη συναλλαγή. Αυτοί, και η Euroxx Securities δεν θα αντιµετωπίσουν κανένα άλλο πρόσωπο ως πελάτη τους σχετικά µε την προτεινόµενη συναλλαγή και δεν θα αναλάβουν ευθύνη έναντι κανενός άλλου προσώπου εκτός της Τράπεζας Πειραιώς για την παροχή οποιασδήποτε προστασίας παρέχεται στους πελάτες τους ούτε για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε την προτεινόµενη συναλλαγή, τα περιεχόµενα της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, συμφωνία ή ζήτηµα αναφέρεται στην παρούσα.
Τα περιεχόµενα της παρούσας ανακοίνωσης έχουν συνταχθεί από και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς. Καµία εκ των Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Euroxx Securities, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., και UBS Limited και κανένας εκ των διευθυντών στελεχών, υπαλλήλων, συµβούλων ή προστηθέντων αυτών δεν αναλαµβάνει υποχρέωση ή ευθύνη ούτε και προβαίνει σε δήλωση ή εγγύση, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά µε την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης (ή για τυχόν παράλειψη οποιασδήποτε πληροφορίας από την ανακοίνωση) ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας αναφορικά µε την Τράπεζα Πειραιώς, τις θυγατρικές και τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω πληροφορία είναι γραπτή, προφορική, οπτικοακουστική ή σε ηλεκτρονική µορφή, ανεξάρτητα από το µέσο εκποµπής της ή µε το οποίο έχει γίνει διαθέσιµη. Επίσης, ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει καθένας εκ των ανωτέρω αναφερόµενων για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκληθεί σαν αποτέλεσµα χρήσης της παρούσας ανακοίνωσης ή των περιεχοµένων της ή προκύψει σε σχέση µε την παρούσα.
∆ηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον - Σηµαντική Ειδοποίηση
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνει ορισµένες δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον που συµπεριλαµβάνουν δηλώσεις σχετικά µε τον όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς και την επιχειρηµατική στρατηγική του, την οικονοµική κατάσταση του, την κερδοφορία του, τα αποτελέσµατα λειτουργίας του και δεδοµένα της αγοράς καθώς και άλλες δηλώσεις που δεν αποτελούν γεγονότα του παρελθόντος. Λέξεις όπως «πιστεύει», «αναµένει», «σχεδιάζει», «πιθανολογεί», «στοχεύει», «εκτιµά», «προβλέπει», «πρόβλεψη», «κατευθυντήρια γραµµή», «θα πρέπει», «αποσκοπεί», «συνεχίζει», «θα µπορούσε», «κατευθύνσεις», «δύναται», «ενδεχόµενο», «θα», «συνεχίζει», «μπορεί», «καθοδήγηση», «ίσως» καθώς και παρόµοιες εκφράσεις και το αντίθετο τέτοιων εκφράσεων αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον, αλλά δεν αποτελούν το αποκλειστικό µέσο προσδιορισµού των δηλώσεων αυτών. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον, εκ της φύσης τους, ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται. Οι αναγνώστες πρέπει να µην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές. Πέραν οποιασδήποτε τρέχουσας υποχρέωσης κοινοποίησης ουσιωδών πληροφοριών όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται και δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιεί ή αναθεωρεί δηµόσια οποιεσδήποτε δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον κατόπιν διανοµής της παρούσας, ώστε να αντανακλά τυχόν μελλοντικά γεγονότα, ή περιστάσεις ή άλλως.