Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
ΧΩΡΑΦΙ ΑΛΕΘΡΙΚΟ (PIR102)
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

PIR102 - ΧΩΡΑΦΙ  7.693  µ2 , ΑΛΕΘΡΙΚΟ, ΛΑΡΝΑΚΑ

Τιμή Πώλησης:  €152.000

Χαρακτηριστικά Ζώνης
Τεµάχιο: 136
Φύλλο/Σχέδιο: 50/20
Ζώνη: Γ3 (Γεωργική)
Συντελεστής ∆όµησης: 10%
Συντελεστής Κάλυψης: 10%
Αριθµός ορόφων: 2
Ύψος: 8,30 µ

Τοποθεσία & Περιγραφή
Χωράφι  πλησίον  του  χωριού  Κλαυδιά,  1.500µ νοτιοδυτικά του  χωριού, 2.500µ νοτιοανατολικά του χωριού  Αλεθρικό,  250µ  νότια  του αυτοκινητόδροµου  Λάρνακας-Λεµεσού. 
Η  άµεση περιοχή  των  ακινήτων  είναι  χωράφια  και παρουσιάζουν  σποραδική  οικιστική  ανάπτυξη,  µε τη  µορφή  διόροφων  κατοικιών.   Είναι  συνεχόμενο χωράφι  µε  το  τεµάχιο 251,  µε  σχεδόν  κανονικό σχήµα,  οµαλή  επίπεδη  επιφάνεια  και  εφάπτεται  του παλαιού  δρόµου  Λάρνακας -  Λεµεσού.

Νομικά Χαρακτηριστικά
Εµπίπτει  στην  Πολεοδοµική  Ζώνη  Γ3  µε  ανώτατο συντελεστή  δόµησης 0,10:1,  κάλυψη 0,10:1,  σε  δύο ορόφους,  ύψος 8,30µ  και  µε  επικρατούσα  χρήση  την γεωργική.   ∆ιέπεται  µε  τις  πρόνοιες  της  ∆ήλωσης Πολιτικής  για  την  ύπαιθρο,  για  ανέγερση  µεµονοµένης κατοικίας  όπου  ο  ιδιοκτήτης  δυνατόν  να  ανεγείρει  µία µόνο  κατοικία  σε  τεµάχια  εγγεγραµµένα  ως  χωράφια κατά  την 1/12/1990  µε  εµβαδόν 4  δεκάρια  υπό  την διακριτική  ευχέρεια  της  Πολεοδοµικής  Αρχής.  Βρίσκεται εκτός  του  ορίου  υδατοπροµήθειας  και  εκτός  ορίου ανάπτυξης.  Η  σύνδεση  µε  το  ηλεκτρικό  δίκτυο  της περιοχής είναι εφικτή και εύκολη.