Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
Αρχική  / Γραφείο Τύπου / Αρχείο / Νέα & Ανακοινώσεις / Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών
Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Ανακοινώσεις πλειστηριασμών στα πλαίσια του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ.9 του 1965.

Σχετικές ανακοινώσεις:

Λευκωσία

Λάρνακα

Λεμεσός

Πάφος

Αμμόχωστος

Για απορίες / διευκρινίσεις παρακαλούμε αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-575793 ή 22-575524.

Σημειώνεται ότι το ενυπόθηκο ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί:

  1. Σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατόν (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή είναι συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή σε αντιπρόσωπο του ή σε σύζυγο του ή σε γονέα του ή σε κατιόντα αυτού μέχρι τρίτου βαθμού ή σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, εργαζόμενο του ενυπόθηκου δανειστή
  2. σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τετάρτου βαθμού του δημοπράτη
  3. στους εκτιμητές που ετοίμασαν την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου και στους συγγενείς αυτών μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας

Σημείωση: για πληρωμές που θα γίνονται στους πλειστηριασμούς 

Ο προσφοροδότης με την υψηλότερη προσφορά υποχρεούται  όπως προβεί σε άμεση πληρωμή ποσού, όχι μικρότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) της αποδεχόμενης τιμής προσφοράς. Το ποσό αυτό καταβάλλεται άμεσα στον δημοπράτη κατά την αποδοχή της προσφοράς. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του.

Μαζί με την πιο πάνω προκαταβολή, καταβάλλονται τα μεταβιβαστικά έξοδα (8% επί του ποσού πώλησης που υπερβαίνει τις €350.000, ανά ιδιοκτήτη), τα τέλη εγγραφής (€10 ανά ακίνητο) και τα έξοδα έκδοσης τίτλου (€5 ανά τίτλο). Οι πληρωμές των πιο πάνω ποσών γίνονται με επιταγές (τραπεζικές ή/και προσωπικές).