Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
Επενδυτικά Προϊόντα
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

 Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πρόσβασης σε όλο το φάσμα των διαθέσιμων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων προϊόντων, ακολουθούμε μία πολιτική "Ανοικτής Αρχιτεκτονικής". Συλλέγουμε αξιοκρατικά ανάμεσα στα προϊόντα τρίτων της διεθνής αγοράς και στα προϊόντα που διατίθενται από την AstroBank. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πρόσβασης σε όλο το φάσμα των διαθέσιμων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων προϊόντων, ακολουθούμε μία πολιτική "Ανοικτής Αρχιτεκτονικής". Συλλέγουμε αξιοκρατικά ανάμεσα στα προϊόντα τρίτων της διεθνής αγοράς και στα προϊόντα που διατίθενται από την AstroBank.

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων μας περιλαμβάνει ένα πλούσιο μίγμα ομολογιακών και μετοχικών τίτλων, αμοιβαίων κεφαλαίων και εξειδικευμένων προϊόντων με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένου στις προτιμήσεις κάθε πελάτη μας. Σε περίπτωση που μας ζητηθεί και εφόσον κρίνουμε ότι ο πελάτης έχει την κατάλληλη εμπειρία, η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στις τρεις προσφερόμενες κατηγορίες συμβάσεων συμπεριλαμβάνει και τη χρήση χρηματιστηριακών και έξω-χρηματιστηριακών παραγώγων.

Επιλέγουμε ανάμεσα στις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων για τη δημιουργία του κατάλληλου χαρτοφυλακίου:

  • Προϊόντα Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων
  • Κυπριακά, Ελληνικά και Διεθνή Ομόλογα (Εταιρικά, Κυβερνητικά, Αναδυόμενων Αγορών)
  • Κυπριακές,  Ελληνικές και Διεθνείς Μετοχές
  • Αμοιβαία Κεφάλαια και άλλα είδη Επενδυτικών Κεφαλαίων, όλων των τύπων (Ελληνικών και Ξένων Εταιρειών Διαχείρισης)
  • Προϊόντα Προστατευμένου Κεφαλαίου
  • Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος και Επιτοκίων

Χρηματιστηριακά και Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα σε επιτόκια, νομίσματα, δείκτες και μετοχές.