Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
Στεγαστικό Overdraft
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

ΕΝΑΣ Λογαριασμός & ΕΝΑ Επιτόκιο για το Στεγαστικό, τις Καταθέσεις και τον Τρεχούμενο σας.

  • Επωφεληθείτε από το επιτόκιο του στεγαστικού σας στις καταθέσεις, στον τρεχούμενο σας... ακόμα και στη μισθοδοσία σας
  • Απαλλαγείτε από χρονικούς περιορισμούς στις καταθέσεις σας
  • Αποκτήστε την ευελιξία του overdraft στο στεγαστικό σας δάνειο

... και όλα αυτά... χωρίς διπλά υποθηκευτικά**


Τι είναι;

Ένα ευέλικτο πρωτοποριακό στεγαστικό δάνειο, το οποίο παρέχεται στη μορφή Overdraft (ορίου υπερανάληψης).  Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλεύεστε τα εισοδήματα σας μέσω της ευελιξίας των καταθέσεων και αναλήψεων στο λογαριασμό αυτό, όποτε και όσες φορές το επιθυμείτε. Σαν αποτέλεσμα απολαμβάνετε ένα σημαντικό οικονομικό όφελος ίσο με το επιτόκιο της στεγαστικής σας διευκόλυνσης.

1. Προσφέρεται σε Ευρώ, Στερλίνα, Δολάριο Αμερικής και Ελβετικό Φράγκο.
2. Είναι συνδεδεμένο με το διατραπεζικό επιτόκιο 6μηνιαίο Euribor / LIBOR. 
3. Παρέχεται με άνετη και μακροχρόνια αποπληρωμή με διάρκεια  μέχρι 40 χρόνια (σε Ευρώ) ή μέχρι να συμπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη (όποιο προηγηθεί).
4. Δίνεται δυνατότητα συνολικής ή σταδιακής εκταμίευσης του ορίου, αναλόγως της προόδου εργασιών.
5. Παρέχεται δυνατότητα περιόδου χάριτος στο κεφάλαιο μέχρι 24 μήνες, για άνεση στα αρχικά στάδια της δανειοδότησης.

Σκοπός:

Για αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση, εξοχικής κατοικίας ή για σκοπούς επένδυσης.

Ποσό:

Από €90,000

Εξασφαλίσεις:

• Υποθήκη στο ακίνητο που θα αποκτηθεί
• Ασφάλεια πυρός / σεισμού επί του υποθηκευμένου ακινήτου
• Ασφάλεια ζωής
• Προσωπική εγγύηση

Συχνές Ερωτήσεις:
(Frequently Asked Questions)

1. Μπορώ να μεταφέρω υφιστάμενο στεγαστικό μου δάνειο από άλλο χρηματοδοτικά ίδρυμα;
Βεβαίως. Η Τράπεζα αποδέχεται αιτήματα για μεταφορά υφιστάμενων στεγαστικών δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, προσφέροντας μάλιστα πολύ ευνοϊκούς όρους. 

2. Δηλαδή το Στεγαστικό Overdraft προσφέρεται για μεταφορά υφιστάμενων δανείων και για καινούριες δανειοδοτήσεις:
Ναι, το Στεγαστικό Overdraft προσφέρεται και για τις δύο περιπτώσεις.

3. Υπάρχουν οποιαδήποτε έξοδα για μεταφορά του στεγαστικού μου δανείου;
Η νέα σχετική νομοθεσία του 2009 έχει μειώσει αυτά τα έξοδα στο ελάχιστο. Ενδεικτικά, τα υποθηκευτικά (κυβερνητικά) τέλη για μεταφορά της υφισταμένης υποθήκης (αν έχει εγγραφεί υποθήκη στο Κτηματολόγιο), ανέρχονται πλέον σε €200 μόνο.

4. Ποιο είναι το οικονομικό όφελος για τον δανειολήπτη από τη χρήση τέτοιου προϊόντος;
Ο δανειολήπτης μπορεί να εκμεταλλεύεται τα τακτικά ή/και επιπρόσθετα εισοδήματά του, για όσο διάστημα επιθυμεί, καταθέτοντάς τα, χωρίς καμία επιβάρυνση, έναντι του χρεωστικού του υπολοίπου.  Έτσι, με αυτή η πρόωρη μείωση του χρεωστικού υπολοίπου του, σε συνδυασμό με το επιτόκιο του δανείου του αυτού, ο δανειολήπτης επιτυγχάνει οικονομικό όφελος αφού θα πληρώνει τον ανάλογα μειωμένο τόκο στην Τράπεζα.

5. Ο πελάτης πως μπορεί να προβαίνει σε αναλήψεις; 
Μετά την παραχώρηση τoυ ορίου ο πελάτης μπορεί να λειτουργεί τον λογαριασμό όπως αυτός θέλει.  Συνεπώς, μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς έξοδα πρόωρης ανάληψης, να αποσύρει τα διαθέσιμα ποσά από το Στεγαστικό Overdraft του, σε αντίθεση με λογαριασμούς εμπρόθεσμης κατάθεσης και/ή προειδοποίησης. Όπως ακριβώς σε οποιοδήποτε άλλο Overdraft νοουμένου ότι το χρεωστικό υπόλοιπο διακυμαίνεται πάντα εντός του ορίου του Στεγαστικού Overdraft όπως αυτό θα επανακαθορίζεται σε μηνιαία βάση. 

6. Δηλαδή πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο συγκεντρώνει όλη την ευελιξία ενός ορίου υπερανάληψης (overdraft); 
Ακριβώς!

7. Πως διακυμαίνεται το όριο του Στεγαστικού Overdraft;
Όπως στην περίπτωση ενός ανάλογου δανείου. Δηλαδή με βάση το αρχικό ποσό, το συμφωνημένο επιτόκιο και τη διάρκεια αποπληρωμής της διευκόλυνσης υπολογίζεται το ποσό με το οποίο θα μειώνεται το όριο σε μηνιαία βάση, έτσι ώστε στη λήξη της διάρκειας της διευκόλυνσης, το όριο θα έχει σταδιακά και σταθερά εξαλειφθεί.

8. Πως παραχωρείται το Στεγαστικό Overdraft;  Με προσκόμιση κάποιων δικαιολογητικών;
Όπως και με άλλα στεγαστικά δάνεια, το Στεγαστικό Overdraft μπορεί να παραχωρηθεί άμεσα για σκοπούς αγοράς ακινήτου και/ή με ταυτόχρονη σταδιακή εκταμίευση για σκοπούς χρηματοδότησης οικιστικών εργασιών.  Στην τελευταία περίπτωση, το όριο του Στεγαστικού Overdraft θα παραχωρείται σταδιακά, ανάλογα της προόδου εργασιών.

9. Πως επηρεάζεται από τις υφιστάμενες Εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας;
Το Στεγαστικό Overdraft, όπως και κάθε άλλο δανειοδοτικό προϊόν το οποίο αφορά χρηματοδότηση αγοράς ακινήτων, υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες Εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

10. Πως καθορίζεται το επιτόκιο κάθε φορά;
Το επιτόκιο επανακαθορίζεται στο εκάστοτε διατραπεζικό 6μηνιαίο Euribor/LIBOR κάθε ημερολογιακή εξαμηνία (30/06 και 31/12). 


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα καταστήματά μας ή καλέστε στο 800 11 800 (+357-22575555 από εξωτερικό)  24 ώρες / 7 μέρες τη βδομάδα.

Πληρωμή Εξόδων Ετοιμασίας Εγγράφων:  €50. Έξοδα Παραχώρησης Δανείου: 0,50%.
Η παραχώρηση στεγαστικού δανείου υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ. Η Τράπεζα διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το παρόν προϊόν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Επισυναπτόμενα Έντυπα