Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
AstroBank
Αρχική / Προσωπικά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα
Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους παρόντες όρους. Η AstroBank Limited  θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της και θα τηρεί αρχείο με τα εν λόγω δεδομένα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών αυτών. Η AstroBank Limited ουδέποτε αποκαλύπτει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, εκτός εάν έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση προς τούτο ή εάν το επιτάσσει ο Νόμος και/ή οι αρμόδιες αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της AstroBank Limited Λτδ θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει, τη συγκατάθεση του, είτε αυτή είναι ρητή για σκοπούς επικοινωνίας, είτε αυτή τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με την AstroBank Limited επιχειρήσεις, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους και για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της AstroBank Limited σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) η AstroBank Limited δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης έχει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου Νόμο) Ν.138(Ι)/2001, δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα. Περαιτέρω, κάθε χρήστης/επισκέπτης έχει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του πιο πάνω Νόμου, δικαίωμα αντίρρησης (που περιλαμβάνει και δικαίωμα διόρθωσης) στα προσωπικά του δεδομένα. Τα πιο πάνω δικαιώματα υλοποιούνται με την υποβολή γραπτής αίτησης προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Τράπεζας και συγκεκριμένα θα απευθύνονται στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης που είναι ο Αντιπρόσωπος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας της AstroBank Limited. Δικαίωμα προσφυγής στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπάρχει αν δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση.