Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
Auto Loan
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Auto Loan

• Χαμηλό Ποσοστό Συνεισφοράς
• Ανταγωνιστικά Επιτόκια
• Ταχείες διαδικασίες έγκρισης
• 
Σημαντική έκπτωση στο ασφάλιστρο για «FULL ΠΕΡΙΕΚΤΙKH ΚΑΛΥΨΗ» με την Atlantic Insurance *
-50% τον 1ο χρόνο
-25% το 2ο χρόνο

 

Περιγραφή Προϊόντος

• Είδος: Δανειακός Λογαριασμός
• Mέγιστο ποσό: €40.000
• Μέγιστη διάρκεια:  7 έτη
• Προφίλ Πελάτη: Νέος ή υφιστάμενος πελάτης ηλικίας από 25 μέχρι 65 ετών (κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία  λήξης του δανείου).
• Τύποι Αυτοκινήτων: Χρηματοδότηση για αγορά νέων μηχανοκινήτων επιβατικών αυτοκινήτων για ιδιωτική χρήση
• Ελάχιστη Συνεισφορά Πελάτη: 20%
• Έξοδα: Χωρίς τραπεζικά έξοδα για τη σύναψη του δανείου.
• Επιτόκιο: Το χρεωστικό επιτόκιο θα καθορίζεται στην αρχή σύναψης της χρηματοδότησης και θα είναι συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ)  της AstroBank.  Συγκεκριμένα, ΒΕΧ 3,50%, πλέον περιθώριο αναλόγως με την συνεισφορά του πελάτη έναντι του ποσού αγοράς του αυτοκινήτου:

Συνεισφορά Πελάτη                   Τιμολόγηση
>40%                                             ΒΕΧ + 0,40% = 3,90%
30% - 40%                                    ΒΕΧ  + 0,65% = 4,15%
20% - 30%                                    ΒΕΧ + 1,40% = 4,90%

Eπιπλέον έκπτωση κατά 0,25% στο περιθώριο του επιτοκίου θα υπάρχει σε περίπτωση αγοράς: 

* υβριδικού οχήματος

* ηλεκτρικού οχήματος

* οχήματος διπλής προώσεως (δηλαδή όχημα που προωθείται με δύο πηγές ενέργειας π.χ. φυσικό αέριο, υγραέριο, υγρά καύσιμα σε συνδυασμό με ηλεκτρισμό)

* όχηματος με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (=<90g CO2/km).

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

Η χορήγηση του συγκεκριμένου δανείου προϋποθέτει την :

• Ενεχυρίαση του αυτοκινήτου προς όφελος της AstroBank
• Ασφάλεια αυτοκινήτου (περιεκτικής κάλυψης-executive) η οποία θα εκχωρηθεί προς όφελος της Τράπεζας. *
• Ασφάλεια ζωής τύπου term / Bancassurance η οποία θα εκχωρηθεί προς όφελος της Τράπεζας (το ασφαλιζόμενο ποσό θα ισούται με το ποσό του δανείου προσαυξημένο κατά 5% ενώ θα ανανεώνεται κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το υπόλοιπο του δανείου κατά την ημερομηνία αυτή και πάλι επαυξημένο κατά 5%)**

*Προσφορά έκπτωσης στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, αν αυτή συναφθεί μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Atlantic Insurance Co. Public Ltd, τύπου Περιεκτικής κάλυψης/executive με 50% μείωση των ασφαλίστρων για το πρώτο έτος και 25% για το δεύτερο έτος.
**Προσφορά έκπτωσης 25% στην ασφάλεια ζωής τύπου Bankassurance, αν αυτή συναφθεί μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life Insurance Public Co Ltd,  για τα δύο πρώτα έτη.

Ασφαλιστική Κάλυψη:
- Οποιαδήποτε αίτηση για ασφαλιστική κάλυψη μέσω της Atlantic Insurance θα υπόκειται στην έγκριση της τελευταίας στα πλαίσια της πολιτικής αξιολόγησης των κινδύνων της.
- Ηλικία των κατονομαζόμενων οδηγών 24-70 έτη
- Δεν τίθεται περιορισμός στην αξία του αυτοκινήτου που θα ασφαλιστεί


Όροι 
- Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης) ανέρχεται σε 3,98% και έχει υπολογιστεί για την αγορά συμβατικού αυτοκινήτου με υποθετικό ποσό δανείου των € 20.000 , με διάρκεια επτά έτη, συνεισφορά πελάτη 40%, μηνιαία δόση ύψους €272,19 και χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα ασφάλιστρα (ζωής και αυτοκινήτου) τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται σε μηνιαία βάση. Συνεπώς  δεν έχουν ληφθεί υπόψη και τα οφέλη από τις προσφερόμενες εκπτώσεις στα ασφάλιστρα από την Atlantic Insurance & Universal Life (εφόσον επιλεχθούν από τον πελάτη)
- Το χρεωστικό επιτόκιο θα διαφοροποιηθεί  στην περίπτωση  αλλαγής του ΒΕΧ της AstroBank
- Η οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση του δανείου θα υπόκειται στην έγκριση της Τράπεζας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και με βάση την  εκάστοτε πιστωτική ή/και δανειοδοτική πολιτική της
- Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της παρούσης  προσφοράς ή την απόσυρση αυτής  οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της  ευχέρεια
- Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε σε ένα από τα Καταστήματα μας