Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.
X
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική Cookies ή/και τροποποιήσετε την επιλογή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Πληροφορίες/Εργαλεία -> Πολιτική Cookies.
AstroBank
ΧΩΡΑΦΙ ΑΛΕΘΡΙΚΟ (PIR108)
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

PIR108 - Χωράφι 9.202 µ2 Αλεθρικό Λάρνακα

Τιμή Πώλησης: €121.000

Χαρακτηριστικά Ζώνης

Τεµάχιο: 505

Φύλλο/Σχέδιο: 50/12

Ζώνη: Γ3 (Γεωργική)

Συντελεστής ∆όµησης: 10%

Συντελεστής Κάλυψης: 10%

Αριθµός ορόφων: 2

Ύψος: 8,30 µ

Τοποθεσία & Περιγραφή

Χωράφι πλησίον του χωριού Κλαυδιά, 1.400µ νοτιοδυτικά του χωριού, 2.700µ νοτιοανατολικά του χωριού Αλεθρικό και εφάπτεται νότια του

αυτοκινητόδροµου Λάρνακας-Λεµεσού. Η άµεση περιοχή των ακινήτων είναι χωράφια και παρουσιάζουν σποραδική οικιστική ανάπτυξη, µε

τη µορφή διόροφων κατοικιών. Έχει σχεδόν κανονικό σχήµα, οµαλή επίπεδη επιφάνεια.

Νομικά Χαρακτηριστικά

Εµπίπτει στην Πολεοδοµική Ζώνη Γ3 µε ανώτατο συντελεστή δόµησης 0,10:1, κάλυψη 0,10:1, σε δύο ορόφους, ύψος 8,30µ και µε επικρατούσα χρήση την γεωργική. ∆ιέπεται µε τις πρόνοιες της ∆ήλωσης Πολιτικής για την ύπαιθρο, για ανέγερση µεµονωµένης κατοικίας όπου ο ιδιοκτήτης δυνατόν να ανεγείρει µία µόνο κατοικία σε τεµάχια εγγεγραµµένα ως χωράφια κατά την 1/12/1990 µε εµβαδόν 4 δεκάρια υπό την διακριτική ευχέρεια της Πολεοδοµικής Αρχής. Βρίσκεται εκτός του ορίου υδατοπροµήθειας και εκτός ορίου ανάπτυξης. Η σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής είναι εφικτή και εύκολη.